Egentid & Filosofi

Utifrån ett centrum – potential – … för vad månde bliva … med en avsikt … för det minsta lilla till det största stora … i frö och universum … 💙💕💙

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s